Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim

O instytucji

Rozpoczęcie działalności: 21 styczeń 2008 r.

Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.

Celem Domu jest: stworzenie osobom zakwalifikowanym systemu wspierająco - aktywizującego poprzez zaspokojenie ich potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Treningi i cele realizowane w PŚDS:

- trening funkcjonowania w życiu codziennym ( nauka higieny, dbałości o wygląd zewnętrzny,gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening umiejętności praktycznych, kulinarny)

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego

- poradnictwo psychologiczne

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

-  pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

- terapia ruchowa

- inne formy przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny