Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Wierzbickiego 3a, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel. 89 767 01 30; 530244476

email: psds@poczta.onet.pl

 

RODO-klauzula informacyjna

 

Na podstawie art.13 ust. 1 i ust 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 

Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą przy ul. Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 089 767 01 30, www.lidzbarkwarminski.naszsds.pl

Inspektor ochrony danych: Magdalena Jóźwik, ul. Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 089 767 01 30, e-mail: psds@poczta.onet.pl

Cele przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie danych osobowych  odbywać się będzie w celu wspierania uczestników zajęć poprzez świadczenie usług w ramach treningów podtrzymujących czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być przekazywane organom zewnętrznym współpracującym z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w celu objęcia wsparciem pomocy społecznej lub w zależności od potrzeb, na podstawie przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych osobowych: dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikajacy z przepisów prawa.

Prawo dostępu do danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacje

Liczba wyświetleń: 232
Utworzono dnia: 18.06.2018
Dokument wprowadził:
Małgorzata Jankowska
Dokument opublikował:
Małgorzata Jankowska
Dokument wytworzył:
Małgorzata Jankowska

Historia publikacji

  • 19.12.2018 08:46, Administrator
    Edycja strony: RODO-klauzula informacyjna
  • 18.06.2018 14:04, Administrator
    Edycja strony: RODO-klauzula informacyjna
  • 18.06.2018 14:01, Administrator
    Edycja strony: RODO-klauzula informacyjna